ISO-certificaten. Een geïntegreerd managementsysteem

Het comfort en de veiligheid van uw klanten en onze werknemers is belangrijk bij BCF Confection. Met een geïntegreerd managementsysteem dat drie ISO-normen verenigt, optimaliseren wij onze bedrijfsprocessen zodat wij u producten leveren die voldoen aan alle vereisten op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. BCF Confection heeft voor haar geïntegreerd managementsysteem de volgende ISO-certificaten verworven:

ISO 9001:2015, de internationale norm voor het creëren, implementeren en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem

Het kwaliteitsmanagementsysteem bij BCF Confection waakt erover dat al onze textielproducten voldoen aan uw eisen, wensen en specificaties als klant, en aan alle wetgeving betreffende textielproductie.

ISO 14001:2015, de internationale norm voor milieumanagement

De textielproducerende sector heeft een grote impact op het milieu. Aandacht voor duurzamere productiemogelijkheden is essentieel. Bij BCF Confection streven wij er voortdurend naar onze milieuprestaties te beheersen en te verbeteren en onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

ISO 45001:2018, de internationale norm voor gezondheid en veiligheid op het werk

De veiligheid en het comfort van onze werknemers en hun omgeving heeft bij BCF Confection de grootste prioriteit. De internationale norm is onze leidraad om een gezonde en veilige werkplek te creëren, in onze kantoren en de productieruimtes. Op die manier staan wij garant voor goede arbeidsomstandigheden voor al onze werknemers.

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Integrated Management System